ביטול השתתפות עצמית לרכב שכור בחו"ל - רכישה Online​

מומלץ לכל נוסע השוכר רכב בחו"ל להרחיב את הביטוח ולהבטיח שיפוי עד לגבול האחריות בפוליסה – 2,000 $  / 3000$ $ בהתאם לנדרש
אנחנו ממליצים לא לחסוך בביטוח, כי מחשבות נוסח "יהיה בסדר" לא תמיד נכונות מחוץ לישראל. מומלץ לראות מה הביטוחים המוצעים על ידי חברת השכרת הרכב, לראות אותם לפני שחותמים או אפילו להשוות את התנאים לביטוחים שניתן לרכוש עצמאית, בין אם בישראל ובין אם בנקודת היעד. אם אתם רוצים ראש שקט בלי דאגות וכאב ראש אנו ממליצים על כיסוי החזר השתתפות עצמית שבמקרה של תביעה כל הטיפול מתנהל כאן בישראל ומייתר את הצורך להתמודד מול חברות בחו"ל.
הסבר אודות כיסוי החזר השתתפות עצמית

כיסוי החזר השתתפות עצמית של "שירביט חברה לביטוח" מספק החזר של ההשתתפות העצמית במקרה שנגבתה על ידי חברת השכרת הרכב בחו"ל, במקרי נזק לרכב השכור או גניבתו, בכפוף לתנאי חוזה השכירות של חברת ההשכרה ובכפוף לפוליסה המלאה של "שירביט חברה לביטוח" הניתנת לצפייה כאן.

עם חזרתכם לארץ, ולאחר חיוב בפועל של ההשתתפות העצמית על ידי חברת ההשכרה בחו"ל, תוכלו לתבוע את סכום החיוב בחזרה מ"שירביט חברה לביטוח", וזאת על ידי שליחת טופס התביעה הניתן לצפייה כאן, בצירוף המסמכים המפורטים בו והנדרשים לשם טיפול בתביעה.

החזר החיוב יבוצע על ידי "שירביט חברה לביטוח" בתוך 14 ימי עבודה ממועד קבלת מלוא הפרטים הנדרשים, בשקלים חדשים על פי סכום החיוב אשר נגבה בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי. סכום ההחזר לא יעלה בכל מקרה על סכום החיוב אשר נגבה על ידי חברת ההשכרה, ולא יעלה על 2000/3000 $ בהתאם לכיסוי שרכשתם

ריכשו ביטוח החזר השתתפות ב 2 דקות

x

#{title}

#{text}

#{price}